เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีโอกาสที่มีมุมหนึ่งมุมใดเป็นมุมฉาก