เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 คู่ คือข้อใด