เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะที่สำคัญ คือข้อใด