เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าตัดตามแนวเส้นทแยงมุม จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด