เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเท่ากัน 2 แผ่น นำมาต่อกันจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด