เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตร 4 แกน และ 2 แกน ตามลำดับ