เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดมากกว่าวิชิตกี่บาท