เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 หากวันอังคารวิชิตจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก 5 บาท วิชิตจะจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดากี่บาท