เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดบ้างที่วิชิตจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดา