เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
93% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสุภัทท์เก็บออมเงินได้มากกว่าเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมกี่บาท