เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11.

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือการ์ตูนได้มากกว่าหนังสือนิยายกี่เล่ม