เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. พีะมิดฐานห้าเหลี่ยม ด้านข้างเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด