เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
100% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. ผ่าผลฝรั่งออกเป็น 2 ส่วน หน้าตัดของผลฝรั่งเป็นรูปอะไร