เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. หากนำลูกเต๋าขนาดเท่ากัน 6 ลูก วางซ้อนกันในแนวตั้ง จะเกิดทรงเรขาคณิตชนิดใด