เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมประกอบด้วยรูปอะไรบ้าง