เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ปริซึมหกเหลี่ยมมีหน้าตัดเป็นรูปชนิดใด