แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
7 of 45
ข้อที่ 7.

ข้อใดคือตัวอย่างการแสดงพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไข (Conditioning) และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ตามลำดับ

เฉลย

ตอบ 3 สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง

เนื่องจาก สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล = พฤติกรรมการวางเงื่อนไข (Conditioning)

การเดินหาทางออกของหนูในเขาวงกตที่ใช้เวลาน้อยลง = การลองผิดลองถูก (Trial and Error)

การสร้างรังของนก = Chain of reflex ลูกห่านเดินตามแม่ห่าน = การเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting)

ลิงวางกล่องไม้ซ้อนกันเพื่อหยิบกล้วยที่อยู่ในที่สูง = การเรียนรู้แบบการใช้เหตุผล (Reasoning)

การบินวนเป็นเลขแปดของผึ้ง = การสื่อสารด้วยท่าทางเพื่อบอกตำแหน่งของอาหาร

ทบทวนบทเรียน
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม | 3991 views
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม | 1087 views
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม | 330 views
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม | 616 views