แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
22% Complete
34 of 45
ข้อที่ 34.

ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์ลาง เป็นดังนี้

พายุหมุนเขตร้อนหนึ่ง ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก มีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ดังภาพ

จากข้อมูล พายุหมุนเขตร้อนนี้เป็นพายุชนิดใด และเกิดในซีกโลกใด

 

เฉลย

ตอบ 3) พายุเฮอริเคน เกิดในซีกโลกเหนือ

เพราะ พายุหมุนเขตร้อนมีอัตราเร็วรอบจุดศูนย์กลางสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติก ดังนั้น จากข้อมูลที่แสดงดังตารางจึงจัดเป็น พายุเฮอริเคน

ทบทวนบทเรียน
พายุหมุนเขตร้อน | 484 views