แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
17 of 45
ข้อที่ 17.

สภาพการละลายน้ำของสาร A ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นดังนี้

นำสาร A จำนวน 350 กรัม มาละลายในน้ำเดือด 250 กรัม แล้วปล่อยให้มีอุณหูมิลดลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม อุณหภูมิดังกล่าวคือเท่าใด

เฉลย

ตอบ 2) 25 oC

เนื่องจาก จากข้อมูลในตาราง หากนำสาร A 350 กรัม ละลายในน้ำ 250 g จะสามารถละลายได้ทั้งหมด เมื่อลดอุณหภูมิลง จนเกิดผลึกของสาร A 45 กรัม ทำให้ทราบว่า ในน้ำ 250 กรัม สาร A ละลายทั้งหมด 305 กรัม

น้ำ 250 กรัม ละลายสาร A ได้ 305 กรัม

น้ำ 100 กรัม ละลายสาร A ได้ (305 x 100)/250 = 122 กรัม

ทบทวนบทเรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย | 7578 views
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย | 53686 views