ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
31 of 32
ข้อที่ 31.

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๓๑

ไทยรวมกำลังตั้งมั่น   จะสามารถป้องกันขันแข็ง

ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง   มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป

บทประพันธ์ข้องต้นแสดงข้อคิดในด้านใด