ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
32 of 32
ข้อที่ 32.

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๓๒

เห็นฝูงปลามาเป็นพรวนทวนกระแส   สองเงาะแบมือจ้องเที่ยวมองจับ

เหยียบศิลากลิ้งกลมลื่นล้มพับ   ลงนอนทับกันงอนหง่อหัวร่อริก

โก้งโค้งมือจ้องมองจะช้อนใหม่   กลัวปลาตกใจไม่กระดิก

พอได้ทีฉวยผับปลากลับพลิก   ดิ๊นดิ๊กดิ๊กโยนไปในกลางทราย

คุณค่าทางวรรณศิลป์ข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้น