ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
30 of 32
ข้อที่ 30.

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๓๐

เพลงพวงมาลัย

เอ้อระเหยลอยไป   เพลงพวงมาลัยนั้นหรือจ๋า

ทราบว่าแต่แรกเกิดที่เพชรบุรี   การลอยอัคคีในคงคา

เพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทง   บูชาองค์พระศาสดา

ผ้าป่ากฐินและตรุษสงกรานต์   หรือคราวมีงานในท้องไร่ท้องนา

เจ้าช่อมะกอกเจ้าดอกจำปา   ร้องเล่นกันมานานเอย

ข้อใดไม่ปรากฏในเพลงพวงมาลัยข้างต้น