ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
29 of 32
ข้อที่ 29.

จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๒๙

เราแรกนาแล้วมานักขัตฤกษ์ เอิกเกริกโกนจุกทุกสถาน

ที่กำดัดจัดแจงกันแต่งงาน มงคลการตามเล่ห์ประเวณี

บทประพันธ์ข้างต้นให้ความรู้ในด้านใด