ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
28 of 32
ข้อที่ 28.

จงใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ๒๘

ยีราฟเป็นสัตว์ที่ไม่มีภัย ไม่ทำร้ายใครเลย มีแต่ถูกทำร้าย เช่น ถูกสิงโตโจมตี เวลาถูกโจมตีมันจะเตะสุดกำลัง ถ้าสิงโตโดดขึ้นหลัง มันจะวิ่งเต็มที่ ฝ่าเช้าไปในดงหนามรก ๆ หนังยีราฟหนา หนามตำไม่เข้า ส่วนสิงโตแย่โดนหนามตำก็ต้องปล่อยสิงโตจะฆ่ายีราฟจึงต้องพาพวกมารุมกันหลาย ๆ ตัว มิฉะนั้นเอายีราฟไม่อยู่ เป็นกรรมอยู่หน่อยที่ยีราฟจะกินน้ำต้องไปยืนที่ริมหนอง ถ่างขาหน้ากางออกไปให้ตัวเตี้ยลง แล้วจึงก้มคอยาวลงไปเอาปากดูดน้ำขึ้นมา ตอนถ่างขากางออกนี่แหละเป็นโอกาสให้ศัตรูโจมตีได้สะดวก เพราะกว่าจะกางออกกางเข้าต้องใช้เวลานาน

ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น