ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
27 of 32
ข้อที่ 27.

จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๒๗

เด็กชายขวานฟ้าเป็นเด็กกำพร้า มีฐานะยากจน เขาต้องทำงานแบบตีนถีบปากกัดเพื่อเลี้ยงตัวเองและน้อง ๆ แม้ทุกวันหยุดหรือภายหลังเลิกเรียนเขาก็ต้องทำงานตัวเป็นเกลียว แต่เขาไม่เคยรู้สึกท้อแท้ที่ตัวเองต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ เพราะถือคติว่า.................จะทำให้ผ่านพ้นความยากลำบากและเกิดความภูมิใจ

สำนวนข้อใดถูกต้องและเหมาะสมที่จะเลือกเติมในช่องว่าง