ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
19 of 32
ข้อที่ 19.

ประโยค “พ่อคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างของฉัน”มีคำกิริยาและบุพบทอย่างละกี่คำ