ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
18 of 32
ข้อที่ 18.

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของคำแตกต่างจากข้ออื่น