ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
28% Complete
17 of 32
ข้อที่ 17.

จงอ่านโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๗

จากข้อความโฆษณา “อมยิ้มปุ๊บปั๊บ” ข้อใดเชื่อถือได้