ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
16 of 32
ข้อที่ 16.

นักเรียนจะเลือกซื้อผงซักฟอกในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่มีคำโฆษณาเกินจริง