ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
14 of 32
ข้อที่ 14.

จงใช้รูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๑๔

 

ชื่อเรื่องในข้อใดไม่สอดคล้องกับรูปภาพข้างต้น