ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
66% Complete
13 of 32
ข้อที่ 13.

จงใช้รูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๑๓

ข้อใดถามได้ตรงกับคำตอบที่ว่า “ประชาชนทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย”