ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
12 of 32
ข้อที่ 12.

เด็กหญิงสมพรได้ข่าวว่าเพื่อนสนิทซึ่งเคยเรียนด้วยกันได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดอ่านทำนองเสนาะ จึงเขียนจดหมายไปแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

ก. ฉันดีใจมากที่ได้ทราบข่าวนี้ และรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนรักของฉันด้วย

ข. ฉันขอแสดงความยินดีที่เธอผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดอ่านทำนองเสนาะ

ค. ฉันมั่นใจว่าเธอคงนำรางวัลการอ่านมาให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและเพื่อน ๆ ภูมิใจอย่างแน่นอน

ง. ตลอดเวลาที่เราเรียนด้วยกัน ทุกครั้งที่เธออ่านทำนองเสนาะ เธออ่านได้เพราะมากคุณครูเองก็ชมว่าอ่านออกเสียงถูกต้อง


 

ข้อใดเรียงลำดับแล้วได้เนื้อความเป็นจดหมายแสดงความยินดีที่ถูกต้อง