ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
21% Complete
9 of 52
ข้อที่ 9.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้

การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่ง คนที่มีความเครียดเป็นประจำควรหาน้ำมันหอมระเหยติดตัวไว้ เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยิบขึ้นมาสูดดมโดยหายใจลึก ๆ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน และกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลาย