ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
54% Complete
7 of 52
ข้อที่ 7.

ข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใด

พระสยามเทวาธิราช คือเทวรูปที่เป็นเทพยดาพิทักษ์คุ้มครองประเทศไทย มีลักษณะเป็น เทรูปยืน สูง ๘ นิ้ว หล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์ ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบพระดรรชนีเสมอพระอุระ สถิตในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์ แบบวิมานเก๋งจีน ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง