ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
29% Complete
6 of 52
ข้อที่ 6.

๑) ข้าวยำ เป็นอาหารถิ่นทางภาคใต้ ที่นำข้าวมาคลุกรวมกับเครื่องปรุง และผัก ๒) โดยเครื่องปรุงจะประกอบไปด้วย กุ้งแห้งป่น มะพร้าวคั่ว และน้ำบูดู ๓) ส่วนผัก ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วงอก ถั่วพู ตะไคร้ และใบยอ เช่นเดียวกับข้าวคลุกกะปิของภาคกลาง ๔) แต่ชาวใต้จะนิยมนำสีจากพืช ดังเช่นสีเขียวจากใบเตยมาหุงข้าวเพื่อให้ข้าวมีสีสันน่ารับประทาน

ข้อความข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างเด่นชัด