ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
37% Complete
19 of 52
ข้อที่ 19.

ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งข้อความโฆษณา “ครีมนี้เปลี่ยนผิวดำเป็นผิวขาวใสได้ใน ๓ วัน”