แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
88% Complete
2 of 8
ข้อที่ 2.

ขั้นตอนแรกของการพูดในโอกาสต่างๆ คืออะไร

เฉลย

พูดแนะนำตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักเราก่อน