แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
75% Complete
3 of 8
ข้อที่ 3.

ข้อใดอยู่คือหลักการในการแนะนำผู้อื่น

เฉลย

หลักการในการแนะนำผู้อื่น คือ แนะนำสั้นๆ ไม่ควรยืดยาว แนะนำเฉพาะสิ่งที่ดี และแนะนำด้วยความสุภาพ