ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
30% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8.

พิจารณารูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต แล้วตอบคำถามโซ่อาหารในข้อใดเป็นไปตามรูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต