ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19.

พิจารณากราฟแสดงความเร็วของการขี่จักรยานคันหนึ่ง แล้วตอบคำถามช่วงเวลาใดที่การขี่จักรยานมีอัตราการเพิ่มความเร็วสูงสุด