ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
30% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20.

นักเรียนคนหนึ่งเดินเร็วจากตำแหน่ง ก → ข → ค → ง ใช้เวลา 6 นาที ความเร็วในการเดินของนักเรียนมีค่ากี่เมตรต่อวินาที