ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
45% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18.เด็กชายเอกขี่จักรยานเป็นวงกลม ตามภาพ จากตำแหน่ง A ครบ 2 รอบจนถึงตำแหน่ง A เหมือนเดิมใช้เวลา 2 นาที ความเร็วของการขี่จักรยานของเด็กชายเอกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที