ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
22 of 25
ข้อที่ 22.

ข้อใดมีจินตภาพด้านเสียง
   ๑) โมโหหุนผลุนออกนอกประตู
   ๒) เที่ยวตามดูรอยลงในคงคา
   ๓) กระโดดโครมโถมว่ายสายสมุทร
   ๔) อุตลุดดำด้นเที่ยวค้นหา
   ๕) ไม่เห็นหัวคว้าไปได้แต่ปลา