ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
21 of 25
ข้อที่ 21.

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีจินตภาพด้านความเคลื่อนไหวทั้ง ๒ วรรค
   ๑) โลดลำพองลองเชิงละเลิงมา
   ๒) เห็นแผ่นผาพิงผนิดปิดหนทาง
   ๓) หนักหรือเบาเยาว์อยู่ไม่รู้จัก
   ๔) เข้าลองผลักด้วยกำลังก็พังผาง
   ๕) เห็นหาดทรายพรายงามเป็นเงินราง
   ๖) ทะเลกว้างข้างขวาล้วนป่าดง