แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
27% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9.

จงใช้รูปแบบการเขียนบันทึกนี้ตอบคำถาม
 

_____๕___
____๖____
               _______________๗___________________
____________________________________________
                                                             ____๘____
                                                             ____๙____


หมายเลข ๙ คือส่วนของหัวข้อใด