แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
73% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8.

จงใช้รูปแบบการเขียนบันทึกนี้ตอบคำถาม
 

_____๕___
____๖____
               _______________๗___________________
____________________________________________
                                                             ____๘____
                                                             ____๙____


หมายเลข ๘  คือส่วนของหัวข้อใด