แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
53% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3.

ข้อใดคือหลักสำคัญในการจดบันทึก

เฉลย

เมื่อเราจดบันทึก ควรบอกแหล่งที่มา และเวลาที่เราทำการจดด้วย เพื่อสามารถนำมายืนยันในภายหลัง หรือ เตือนความทรงจำได้