แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
73% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2.

จุดประสงค์ของการเขียนบันทึกคืออะไรบ้าง

เฉลย

รวมถึงบันทึกสิ่งที่เราได้พบเห็นในแต่ละวัน หรือเรียกว่า บันทึกประจำวัน