แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
53% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ข้อมูลการเขียนบันทึกสามารถหาได้จากที่ใดบ้าง

เฉลย

การเขียนบันทึกสามารถนำข้อมูลที่เราได้พบในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ  หรือ ประสบการณ์ที่น่าจดจำ  อาจบันทึกในแบบการเล่าเรื่อง  บอกกล่าวให้ทราบเรื่อง หรือ เป็นบันทึกเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ