แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
27% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13.

ข้อใดใช้คำลงท้ายในการเขียนบันทึกถึงคุณยายเหมาะสมที่สุด

เฉลย

รักและเคารพอย่างสูง   ใช้ลงท้ายในการเขียนบันทึกถึงคุณยาย